Menu

Klachtenregeling 2024

Natuurlijk willen wij dat alle klanten tevreden zijn, daar staan wij voor. Toch kan het gebeuren dat je ontevreden bent over onze diensten en/of producten. Wij komen graag samen met jou tot een oplossing! Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Hieronder beschrijven wij hoe Stichting Auto te Water met jouw klacht omgaat:  

  1. Je kunt een klacht tot 2 weken na de uitvoeringsdatum via e‐mail melden bij Stichting Auto te Water (info@letustrainyou.nl).
  2. Nadat de klacht is ingediend krijgt de klager binnen 5 werkdagen een bericht dat de klacht door Stichting Auto te Water is ontvangen.
  3. De klacht wordt in eerste instantie onderzocht door de interne klachtencommissie van Stichting Auto te Water.
  4. De klachtencommissie komt binnen vier weken na ontvangst van de klacht tot haar oordeel.
  5. Verlenging van de in lid 4 genoemde termijn is mogelijk met twee periodes van maximaal vier weken.
  6. Is verlenging noodzakelijk dan maakt de klachtencommissie deze verlenging aan de klager bekend.
  7. Indien bovenstaande procedure niet leidt tot tevredenheid, dan is er beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde zijnde: NRTO.

Als lid van de NRTO zijn wij aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken.
De Geschillencommissie voor Consumentenzaken is ingesteld om geschillen tussen de afnemer en aanbieder te beslechten voor zover de geschillen betrekking hebben op de door de aanbieder te leveren of geleverde diensten en/of zaken. Wij hopen natuurlijk dat wij met jou deze weg nooit hoeven te bewandelen.

Er kan pas beroep op de Geschillencommissie worden gedaan als de interne klachtenprocedure bij ons is doorlopen zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid.

Indien je een beroep wilt doen op de Geschillencommissie kun je contact opnemen middels onderstaande gegevens:

Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
www.degeschillencommissie.nl
070 3105310

De uitspraak van deze onafhankelijke derde is bindend voor beide partijen.

Een afgehandelde klacht wordt voor een periode van 2 jaar bewaard in het daarvoor bestemde dossier.