Menu

Algemene Voorwaarden 2024

NRTO

Stichting Auto te Water is aangesloten bij de NRTO (de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). 

De NRTO behartigt de belangen van private opleiders in Nederland. Binnend e NRTO staat kwaliteit centraal. De missie van de NRTO is:

Het beste uit mensen (jong en volwassen) halen, talenten ontwikkelen en mensen helpen hun ambities te realiseren.

Wij onderschrijven deze missie en bij ons staat kwaliteit centraal. ‘Met een lach op je gezicht een erkend diploma in je zak!’ Iedere training krijgt bij ons nét dat beetje extra aandacht. Samen met de funfactor die wij bij iedere training toevoegen komen we tot een creatieve en persoonlijke aanpak.

Algemene voorwaarden NRTO

Wij conformeren ons aan de algemene voorwaarden zoals deze zijn opgesteld door het NRTO.

Klik hier om de algemene voorwaarden van het NRTO te lezen.

NRTO-logo

Gedragscode NRTO

De brancheorganisatie NRTO en zijn leden rekenen het tot hun verantwoordelijkheid om normen vast te leggen met betrekking tot het gedrag van de leden.

Doel van de NRTO gedragscode is daarmee een bijdrage te leveren aan een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering en de bevordering van deskundigheid en betrouwbaarheid van de leden. De gedragscode functioneert daarbij als een visitekaartje van de branche.

Als lid van de NRTO conformeren wij ons aan de opgestelde gedragscode.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door klanten verstrekt wordt is vertrouwelijk voor onze organisatie, onze medewerkers en de docenten.